teisipäev, 13. oktoober 2009

Mis on sünonüümid?????

Sünonüüm on häälikuliselt erinev, kuid tähenduselt sarnane või väga lähedane sõna.
Sünonüümid jagunevad leksikaalseteks ja grammatilisteks sünonüümideks.
Leksikaalsed sünonüümid on sünonüümid, mis on kujult üksteisest erinevad, kuid tähenduse poolest sarnased või lähedased samast sõnaliigist sõnad. Näiteks ämber – pang.
Grammatilised sünonüümid on sünonüümid, mis on leksikaalselt samasisulised, aga grammatiliselt vormistuselt erinevad keelendid. Näiteks nahkjas – nahataoline.

Kommentaare ei ole: